Malzeme Güvenlik Bilgi Formu - Sadestone | Quartz Technologies

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

1- Madde/Müstehzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanımı:

Madde/Müstehzar Adı: Sadestone Kuvars Yüzey Kaplamaları (*Kuvars plaka, kompozit kuvars  olarak da geçer).

Hazırlanma Tarihi:28 /01/2013

Yeniden Düzenlenme Tarihi: 28 /Ocak /2013

Ürün Tanımı : Agglomerated stone slabs, tiles and fabricated items.

Üretici Firma: Sade Dogal Kompoze Tas Uretim Ithalat Ihracat San Tic Ltd Sti

Üreticinin Adresi: Körkün Mah. Ökkeş Yiğit Bulv. No:10/1 Oğuzeli Gaziantep / Turkey

Acil Durumlar için Telefon Numarası: +90 342 321 70 34 / +90 342 477 16 17
 

2- Bileşimi/ İçeriği Hakkında Bilgi:

Kimyasal Formülü : Mevcut Değil

Moleküler Ağırlık :  Mevcut Değil

Tehlike Riski : Mevcut Değil

CAS Numarası : 14808 - 60 - 7

CE Numarası : Mevcut Değil

EINECS Numarası : Mevcut Değil

Kompozit kuvars plaka kuvars kristalleri ve diğer doğal taşların polyester reçine bağlayıcısı ile karıştırılarak elde edilmektedir. 


3- Tehlikelerin Tanımı:

İmalat esnasında ortaya çıkan tozu teneffüs etmekten sakının. Bu tozu solumak akciğer mukozasına zarar verebilir. Kristalize kuvarsa sürekli maruz kalmak silikoza(silis tozundan kaynaklanan akciğer hastalığı) ve kronik akciğer rahatsızlıklarına neden olabilir.


4- İlk Yardım Tedbirleri

Akut Göz Etkileri: Normalde etki etmez. Ürünün bitmiş hali göze zararlı bir ihtiva içermez.İmalattaki kesim ve/veya parlatma işlemi  esnasında toz ve küçük partiküller göz yaralanmalarına ve rahatsızlıklarına sebebiyet verebilir. Bu tür göz temaslarında göz bol temiz su(şişelenmiş içme suyu)  ile yıkanmalıdır. Rahatsızlığın devamı halinde hastaneye gidilmelidir.     

Akut Deri etkileri: Normalde etki etmez. Tozun uzun süreli deri ile teması ciltte kuruluğa ve deri rahatsızlıklarına sebebiyet verebilir.   

Akut Teneffüs Etkileri:  Toz solunum yolları, burun, boğaz ve akciğer rahatsızlıklarına sebebiyet verebilir. Toza maruz kalmamak için açık hava veya iyi havalandırılmış bir yere gidiniz. Rahatsızlığın devamı halinde hastaneye gidiniz.

Akut Sindirim Etkileri: Bu şekilde potansiyel bir sağlık tehlikesi gösterdiği tespit edilmemiştir. Tozun sindirim yoluyla girmesi halinde hemen ağız bol ve temiz su ile çalkalanır ve olumsuz bir etki görülmesi halinde hastaneye gidilir. 

Kronik Maruz Kalma Etkileri: Uzun süreli kuvars tozlarına maruz kalmak   silikoz, kanser, skleroderma, tüberkloz, ve nefrotoksisite’ye yol açabilir. Kuvars tozunun soluması , sigara içildiği taktirde akciğer kanseri riskini daha da arttırır. Mutlaka uygun bir maske kullanınız. Eğer semptomları hissederseniz hemen hastaneye gidiniz.


5- Yangınla Mücadele Tedbirleri: 

Ürün Tutuşma Özelliği: Bu ürün alev almaz.

Uygun Yangın Söndürücü: Tüm yangın söndürücüleri uygundur.  

Kendi Kendine Tutuşma Sıcaklığı: 490°C ‘ın üzerindeki sıcaklıklarda.

Parlama noktası:: 490°C

Darbe Sonucu Patlama: Hayır.

Yanma Riski:Sadestone yanmaz bir üründür.

Yangın Koruması: Gerek yok.

Yangınla Mücadele Prosedürü:: İtfaiyeciler tam donanımlı itfaiyeci kıyafetleri , hava tüplü maske kullanmalılardır. 

Beklenmeyen Yangın ve Patlama Tehlikesi: Yüksek sıcaklıklarda ısıtıldığında muhtelif hidrokarbon, karbondioksit ve karbon gazları çıkabilir.


6- Kaza Sonucu Yayılmaya Karşı Tedbirler:

Kişisel Koruma Tedbirleri: Madde 8’de belirtilmiştir.

Çevre Koruma Precautions Tedbirleri: Gerek Yok.

Temizleme Metodu: Elle çalışan veya mekanik ekipman kullanın. 


7- Kullanım ve Depolama:

Kullanım Tedbirleri:Mevcut Değil.

Saklama Tedbirleri: Havalandırmalı, yüksek sıcaklıktan korunan ve kapalı yerlerde muhafaza ediniz.


8- Maruz Kalma Kontrolleri / Kişisel Koruma:

Yüz/Göz Koruma: Kesim  ve parlatma esnasında yanları korumalı gözlükler kullanılmalıdır.    

Cilt Koruma:Kesim  ve parlatma esnasında vücutunuzu öretecek şekilde iş kıyafeti kullanınız. Taşımada çelik uç korumalı ayakkabı giyiniz.  

İş Güvenliği Kontrolleri: Çalışma ortamında maruz kalınan etkilerin en az seviyede olması için uygun havalandırma olmalıdır.

Kişisel Koruma Ekipmanları

Eldiven : Uygun eldiven kullanınız.
Maske:  Uygun maske kullanınız.
Ayakkabı: Çelik uçlu ayakkabı kullanınız.

Toz ve zararlı parçacıkların etkisinden korunmak amacı ile havalandırma, filtreleme ve sulu parlatma-zımparalama sistemleri kullanınız.


9- Fiziksel ve Kimyasal Özellikler:

Fiziksel Görünüm: Katı, farklı renk ve desenlerde. 

Koku: Yok.

Buhar Basıncı: Mevcut değil.

Buhar yoğunluğu:  Mevcut değil.

Buharlaşma Oranı: Mevcut değil.

Kızarma Noktası: Mevcut değil.

PH: Mevcut değil.

Yoğunluk: 2.4 gr/cm3

Suda Çözünürlüğü: Insoluble

Erime Noktası: Mevcut değil.

Donma Noktası: Mevcut değil.

Kaynama Noktası: Mevcut değil.

Uçuculuk Yüzdesi(Hacimsel): Mevcut değil.

Viskozite: Mevcut değil.

Parlama Noktası: 490°C.

Patlama Limitleri: En düşük: Mevcut değil

En Yüksek: Mevcut değil

Kendi Kendine Tutuşma Sıcaklığı: 490°C ‘ın üzerindeki sıcaklıklarda.

Füzyon Sıcaklığı: Mevcut değil

Yanma Özellikleri : Mevcut değil

N-Oktan/su Katsayısı: Mevcut Değil.

Bileşinlere Ayrılan Tehlikeli Madde:  Hayır.


10- Stabilite ve Reaktivite Bilgisi:

Kimyasal Stabilite :Sadestone kimyasal olarak stabil bir malzemedir.

Diğer Maddelerle Reaksiyonu :Hidroflorik asit döküldüğünde derhal temizlenmelidir.

Diğer Maddelerle Uygunsuzluğu:  Hidroksitler (sodyum, potasyum) döküldüğünde derhal temizlenmelidir.


11- Toksikolojik Bilgi:

Etkinin Çeşidi;

Sindirim: Hayır.

Teneffüs: Hayır.

Temas: Hayır.

Akut Toksisite: Hayır.

Kronik Toksisite: Evet.


12- Ekolojik Bilgi

Akışkanlık: Hayır.

Çevrede Süreklilik;

Kalıcılık/Parçalanabilirlik: Kalıcı değil/parçalanabilir.

Biyoakümülasyon: Yok.

Eko – toksisite: saptanmadı.

Bu ürün stabil, reaktif olmayan ve suda çözünmeyen bir maddedir. Henüz çevreye olumsuz bir etki verdiği saptanmamıştır. Bununla birlikte atıklar atık prosedürü çerçevesinde uzaklaştırılmalıdır.


13- Atık Yönetimi:

Atık Uzaklaştırma Prosedürü: Saklanmayacak veya geri dönüşümle kazanılamayacak tüm maddeler uygun şekilde yerel yönetimlerce belirlenen atık alanlarına gönderilmelidir. 
Kaçak, Sızma  ve Dökülme Prosedürü: Yok.


14- Taşımacılık Bilgileri:

Karayolu : Özel bir tedbir yok.

Su yolları, nehirler : Özel bir tedbir yok.

Deniz: Özel bir tedbir yok.

Hava: Özel bir tedbir yok.


15- Mevzuat , Prosedürler ve Kontroller:

Mühendislik Kontrolleri: Yok.

Taşıma Ekipmanları ve Prosedürü: Yerel yönetimin taşıma prosedürlerini uygulayınız.  

Depolama Tedbirleri: Özel bir tedbir yok.

Taşıma Tedbirleri: Ahşap veya metal A-sehpalarda uygun şekilde bağlanmış olarak taşınır. 


 16- Malzeme Güvenlik Bilgi formu (MSDS) Hazırlama Bilgileri:

Hazırlayan:  SADESTONE

Telefon Numarası: + 90 342 321 70 34

Hazırlama Tarihi: 28/01/2013

Yukarıdaki bilgilerin her açıdan doğru ve gerçek olduğunu onaylıyoruz.