Kalite Politikamız - Sadestone | Quartz Technologies

Kalite Politikamız

Sadestone çalışanları olarak kalite ilkemiz; müşterilerimize ürün ve hizmetlerimizi ulusal ve uluslararası standartların , müşteri beklentilerinin de üzerinde sunmak ve bu şekilde firmamızın rekabet ve gelişim gücünü arttırabilmektir.

Kalite bir yaşam tarzıdır. Kalite tasarlanır, üretilir, kontrol edilir ve geliştirilir. Kalite tüm çalışanların gönüllü desteği ve sorumluk bilinci ile sağlanır ve sürdürülür. Takım ruhu içerisinde şirket ve kişisel hedeflere ulaşmak için çalışırız.

Amacımız, Sadestone’u uluslararası boyutta, kalite, fiyat ve verimlilik açısından rekabet edebilir seviyede mal üretebilen, müşteri memnuniyetini ön planda tutan ve sürekli gelişen bir sanayi kuruluşu haline getirmektir. Buna yönelik olarak hazırladığımız Kalite Politikamız aşağıda belirtilmiştir;

AB normlarına uygun, çevre ve insan sağlığı yasalarıyla uyumlu, kaliteli ürün elde etmek. Müşterilerimize hizmet ve fiyatın en iyisini sunmak. Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak.
İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili standartların gerekliliklerine uymak.

Kusursuz kuvars plaka üretiminin gerçekleştirilmesinde en önemli kaynağın kalite olduğu bilinciyle hareket ederek “kalite kontrol edilmez üretilir” ilkesini benimsemek.
Kalite hedeflerinin çalışanlara iletilmesini, net bir şekilde anlaşılmasını ve bunun için iletişim kanallarının açık tutulmasını sağlamak.
Çalışanlarımızı eğiterek ve katılımlarını sağlayarak kalitemizi sürekli geliştirmek.

Gerekli kaynakları temin ederek, üretim ve destek süreçlerinin her aşamasında, süreçlerin performanslarını kuruluş adına çalışan kişilerin katılımı ile sistemin etkinliği ve geliştirilmesi yönünde sürekli iyileştirmek.

Kalitedeki uygunsuzlukların planlı olarak gözden geçirilmesini ve böylelikle kalitede sürekliliği sağlamak.
Teknolojik gelişmeleri ve tedarikçilerin kalite performanslarını yakından izlemek.
Emek, enerji, hammadde kaynaklarını verimli kullanmak.
Kuvars yüzey kaplamaları sektöründe pazar payını sürekli arttırarak sektörde lider firmalar arasında yer almak.
Çevreye gereken önemi göstererek, zarar verebilecek faaliyetlerden kaçınmak.
Sürekli gelişme ve iyileştirme şirket kültürümüz olup; Kalite, tüm çalışanlarımızın sorumluluğundadır. Çalışanlarımızın sahip oldukları iş ahlakını ve yeteneklerini, kendilerine sunmuş olduğumuz eğitimlerle geliştirmek temel ilkelerimizdendir.