İş Sağlığı & Güvenliği Politikamız - Sadestone | Quartz Technologies

İş Sağlığı & Güvenliği Politikamız

Sadestone, tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul eder ve daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak oluşabilecek her türlü kaybı en aza indirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimser.

Sadestone; çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için gerekli olan önlemleri almayı, bu önlemler için gerekli araçları noksansız olarak bulundurmayı hedef ilke olarak kabul etmektedir. Biz tüm kazaların önlenebilir olduğuna inanıyoruz. Bu hedefe, sürekli kendini geliştirme anlayışı ve Sıfır Kaza Politikaları sayesinde ve çalışanlarımızın da yaptıkları işlerde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin kurallara kesinlikle riayet etmesiyle ulaşacağız.

Biz inanıyoruz ki hiçbir iş, çalışanlarınızın can güvenliğini ve sağlığını tehlikeye sokacak kadar acil ve önemli değildir.

İş Sağlığı & Güvenliği Politikamız şu aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği mevzuatlarına, (kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmeliklere) uluslararası anlaşmalara, imzaladığı sözleşme ve şartnamelere eksiksiz uymak,

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği amaç ve hedeflerini belirlemek, önemli riskler için yönetim programı oluşturmak , sistematik bir yaklaşımla İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği performansını kontrol altına alıp ,sürekli iyileştirmek,

Çalışma sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda maddi ve manevi kayıpları en aza indirecek yöntemler geliştirmek.

Ar-ge yatırımlarımızla, insan ve çevre sağlığına olumsuz etki edecek tehlikeli hammaddeler yerine daha az zararlı hammaddeler temin etmek ve insan ve çevre dostu ürünler üretmek, Şirket genelinde İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin daha üst seviyeye çıkartılması için eğitimler planlamak ve sürekliliğini sağlamak, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği politikamızın tüm çalışanlar tarafından benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği yönetiminin başarısı, şirket çalışanları, yöneticileri , patronları olarak güvenlik bilincine sahip olmaktan geçer. Her birey, gerekli güvenlik ekipmanlarını kullanarak, kurallara uyarak ve risklerin önlenmesine katkıda bulunarak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğini sağlamaktan sorumludur.

Sağlıklı olmak ve fiziksel güvenlik çalışanlarımızın en doğal hakkıdır. Güvenlik bir davranış biçimidir, bir kültürdür. Güvenli davranmayı gerek şirket içinde gerekse şirket dışında bir hayat tarzı olarak benimsemeli ve yaşamın her alanında uygulamalıyız.